Nastali smo u proleće 2010 godine, kao tim iskusnih eksperata i profesionalaca iz raznih naučnih oblasti, sa željom da postanemo lider u oblasti procene vrednosti nepokretnosti, kao i da našim klijentima budemo pouzdan partner i neko na koga se mogu osloniti prilikom donošenja važnih odluka. Tokom svih ovih godina postojanja, konstantno smo usredsređeni na potrebe naših klijenata; pri čemu naš tim kvalifikovanih stručnjaka postupa u skladu sa propisanim kodeksom profesionalnog ponašanja, transparentno i uz poštovanje etičkih normi.
Naši zadovoljni klijenti su naše najveće bogatstvo. Maksimalno se trudimo da razumemo naše klijente, poslovne partnere i saradnike, uspostavljajući pri tom “ravnotežu veličina”, što znači gradeći balans između transparentnosti, otvorenosti, zaštite poverljivih podataka i komunikacije sa svim licima prema kojima smo u obavezi da postupamo sa dužnom pažnjom.
Naši procenitelji su dužni da se u svakom smislu pridržavaju najviših standarda poštenja i integriteta, i da svoje zadatke obavljaju savesno, pridržavajući se pri tom svih važećih zakona, propisa i standarda postupajući sa integritetom i ponašajući se dostojno poverenja koje im ukazuju klijenti. O našoj ozbiljnosti najbolje govori dugogodišnja uspešna saradnja sa brojnim finansijskim institucijama, renomiranim kompanijama, sudovima, advokatskim kancelarijama, stečajnim upravnicima i brojnim drugim subjektima, koja datira od osnivanja kompanije a kojom se ponosimo.

Preko 8 godina postojanja
Preko 1000 zadovoljnih klijenata
Preko 2000 odrađenih projekata
Naša misija

jeste da postanemo čvrst i pouzdan oslonac našim klijentima i prilikom donošenja važnih odluka,
kao i da budemo “produžene oči i uši” finansijskih institucija prilikom odobravanja plasmana.

Naša vizija

je da pre svega zauzmemo lidersku poziciju na području Vojvodine, a zatim i da postanemo jedna od
vodećih domaćih proceniteljskih kuća na teritoriji Srbije, odnosno da budemo sinonim za kompaniju
koja neprestano pomera granice iz oblasti procene vrednosti, prateći pri tom nove trendove
u proceniteljskoj struci, koje nameću međunarodni evropski i nacionalni standardi za procene.
Želimo da poslujemo u dosluhu sa vremenom koje dolazi. Kratko i jasno: “U korak sa Evropom”.

Naša strategija

ogleda se pre svega u poštenju i integritetu, kvalitetu, pedantnosti i ekspeditivnosti; zatim u poštovanju i
razumevanju klijenata i njihovih potreba; i najzad u međusobnoj podršci, poverenju i uopšte timskom duhu
naših zaposlenih (ne zaboravite, da smo mi tim koji pobeđuje) kao i u održavanju nivoa njihovog
profesionalnog znanja i tehničkih veština, kroz permanentno usavršavanje učešćem na seminarima,
kursevima i drugim stručnim skupovima iz oblasti procene, a u organizaciji stručnih i akreditovanih
ustanova. Takođe, naša strategija se ogleda i u edukaciji novog kadrovskog potencijala te proširenju
stručnog kadra, kako poslovanje bude raslo i kako se ukaže potreba za dodatnim ljudskim resursima.
Trudimo se da budemo efikasni i efektivni, što znači da radimo prave stvari na pravi način.
Uspostavljanjem ravnoteže između efikasnosti i efektivnosti ubeđeni smo da ćemo stići do cilja.
Strategija našeg poslovanja donekle predstavlja “strategiju imitacije”. Želimo da zadržimo poziciju iza
lidera u regionu, što znači iza internacionalnih renomiranih proceniteljskih kuća koje posluju u Srbiji i
okruženju i da kroz eventualno partnerstvo sa nekom od njih dodatno ojačamo svoju poziciju na tržištu.
Trudimo se da kod partnera i klijenata postanemo prepoznatljivi po uzrečici “Usluga brza i tačna”.

Naš cilj
 • Kratkoročni ciljevi su nam da u tekućoj poslovnoj godini značajno povećamo obim poslovanja, fokusirajući se pri tom na mala i srednja preduzeća koja želimo da pridobijemo kao stalne klijente
 • Srednjeročni ciljevi su nam da se u narednom periodu afirmišemo kao prepoznatljiva proceniteljska kuća na području Vojvodine, da (p)ostanemo konkuretni, da održimo poslovne odnose sa postojećim kao i da uspostavimo poslovnu saradnju sa svim ostalim finansijskim institucijama u Srbiji
 • Dugoročni ciljevi u perspektivi su nam proširenje i razvoj aktivnosti, probijanje limita, povećanje broja stalno zaposlenih i u konačnici proširenje poslovne mreže jer želimo da prodremo na tržište cele Srbije
Naš moto

glasi “TIM KOJI POBEĐUJE”. Time Vam šaljemo poruku da smo spremni da se uhvatimo u koštac sa svakim poslovnim izazovom i da na kraju izađemo kao pobednici (na radost naših zadovoljnih klijenata).

Delatnosti kojima se bavimo i ciljna grupa

Pretežna delatnost društva (prema šifrarniku APR):

 • 6910 – pravni poslovi

Pretežna delatnost ogranka (prema šifrarniku APR):

 • 7112 – inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

U praksi, glavnu i najvažniju delatnost kompanije predstavljaju poslovi procene vrednosti svih tipova nepokretnosti (komercijalnih, poslovnih i stambenih zgrada i drugih građevinskih objekata; posebnih delova zgrada – stanova, lokala, poslovnih prostorija, garaža i garažnih mesta i dr; poljoprivrednog, građevinskog i šumskog zemljišta), većeg portfolija nepokretnosti, kao i pokretne imovine (motornih vozila, inkorporirane i montirane opreme, postrojenja, sitnog inventara).
Procene se vrše najčešće za potrebe obezbeđenja plasmana kod finansijskih institucija, ali i u stečajnim postupcima, postupcima restrukturiranja, postupku restitucije, postupku konverzije zemljišta, kao i u parničnim i izvršnim postupcima pred Sudom, kao i u vansudskim postupcima.

Pored toga u dugogodišnjoj praksi bavili smo se i poslovima kao što su:

 • Procena vrednosti kapitala
 • Procena vrednosti voćnih zasada
 • Sudska i vansudska veštačenja, arbitraže i ekspertize iz oblasti građevinarstva

npr.

 • Veštačenja na okolnost identifikacije nepokretnosti
 • Veštačenja na okolnost obezbeđenja dokaza (usled dejstva poplava uzrokovanih pucanjem V/K cevi, AT padavinama, oštećenja objekata usled dejstva požara, mehaničke sufozije itd.)
 • Veštačenja na okolnost utvrđivanja uzroka obima i količine štete sa izradom predmera i predračuna radova potrebnih za dovođenje u prvobitno stanje

itd.

 • Sudska i vansudska veštačenja iz oblasti poljoprivrede
 • Mašinska veštačenja
 • Ekonomska veštačenja
 • Stručnim nadzorom izgradnje objekata

Našu ciljnu grupu predstavljaju banke i druge finansijske institucije, sudovi i advokatske kancelarije, stečajni upravnici i uopšteno sva pravna i fizička lica koja imaju potrebu za izradom izveštaja o proceni vrednosti.